Liublino unija

2011-12-05 14:15

Lietuvių dominuojančiam ir baltarusių besiformuojančiam didiesiems naratyvams: Lietuvos „užmirimo“ pradžia.

Lietuvių alternatyviajam naratyvui: su ašaromis priimtas, tačiau du amžius atlaikęs kompromisas.

Lenkams: Europos Sąjungos pirmtakė (pagal Joną Paulių II).


Atgal