Pranciškus Skorina

2013-03-05 14:03

Įvairiose Baltarusijos istorijos interpretacijose: reikšmingiausia senosios baltarusių kultūros asmenybė

Lietuviams: pirmasis Vilniaus ir LDK spaustuvininkas

Atgal