Vilnius

2011-12-05 10:35

Lietuvių dominuojančiam naratyvui: Gedimino miestas

Lietuvių alternatyviam naratyvui: kelių civilizacinių tradicijų sandūros miestas, kelių tautų metropolis su 10 konfesijų, rusėniška „Vilniaus puse“, lenkakalbe senalietuvių, o taip pat žydų litvakų istorines perspektyva

Baltarusiams: baltarusių kultūros ar net politinė sostinė

Ukrainiečiams siūloma aktualija: stačiatikių ir unitų metropolito miestas

Lenkams: „lenkiško“ Vilniaus baroko, Adomo Mickevičiaus miestas, lenkų kultūros sostinė XIX a. I pusėje

Žydams: „Litės“ Jeruzalė („Yerushalayim D’Lite“)

 

Projekto Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM) filmas “VILNIUS”. Daugiau filmų žiūrėti iaa.lt svetainėje

 

Atgal