Žalgirio mūšis (1410)

2011-12-05 10:42

Lietuvių ir baltarusių dominuojanti perspektyva: Vytauto ir LDK pergalė

Lietuvių alternatyvusis naratyvas: LDK kova dėl vietos Europoje

Lenkams: Lenkijos ir Jogailos pergalė

Rusijos, ypač Stalino, istoriografija ir jos aidai: Slavų pergalė prieš Vakarus

Atgal