Žalgirio atminties vietos Lietuvoje

2011-11-18 08:10


Publikacija parengta mokslo tyrimų projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“ (sutarties Nr. VAT-19/2010) metu, kurį finansavo Lietuvos Mokslo Taryba

Visas tekstas: A. Bumblauskas. Žalgirio atminties vietos Lietuvojepdf

ĮŽANGA: ŽALGIRIO PAVELDO TRAPUMAS IR FRAGMENTIŠKUMAS

ŽALGIRIS IR VILNIUS

ŽALGIRIS IR TRAKAI

ŽALGIRIS, KAUNAS IR ŽEMAITIJA ARBA NEŽINOMAS ANTRASIS ŽALGIRIO FRONTAS

KELIAS Į ŽALGIRĮ

VYTAUTO APLINKOS LIETUVIAI ARBA POLITINIS IR KARINIS LIETUVOS ELITAS ŽALGIRYJE

PRIORITETINIAI PAVELDO OBJEKTAI IR JŲ APRAŠYMAI

vytauto seklycia
Kauno Karininkų ramovėje Vytauto seklyčios fragmentas

Atgal