Martyno iš Radomo “Agenda” (1499)

2014-11-29 13:04

Antraštė: Agenda sive Exsequiale Divinorum Sacramentorum. Per venerabilem viru[m] et dominum Martinum canonicum Vilnensis dyocesis edita
Autorius: Martynas iš Radomo (Marcin z Radoma)
Leidimo duomenys: Impressum in Gdano, per me Conradum Bomgharten, 1499
Saugotojas: Lenkijos nac. b-ka. Varšuva – Inc.Qu.141
Virtuali biblioteka: CBN Polona
Kitos saugojimo vietos: Osolinskių nac. inst. b-ka. Vroclavas – XV-016, Mf-30016, Mf-30116; MAB – mikrofilmas; VUB – mikrofilmas Lenkijos nac. b-kos egzemplioriaus.

Tai – pirmoji išspausdinta Lietuvos knyga. Šį vyskupijos reikmėms pritaikytą apeigyną Vilniaus vyskupo Alberto Taboro (1492-1507) liepimu lotynų kalba parengė kanauninkas Martynas iš Radomo (mirė 1514). 1499 m. “Agenda” dviem variantais išspausdinta Dancige. Abu variantai skyrėsi antraštės formuluote.