Pranciškaus Skorinos “Mažoji kelionių knygelė” (1522)

2013-09-29 13:12

Antraštė: Писаныи речи в сей Малой подорожной книжце по ряду кратце положены суть / [Малая подорожная книжница]
Autorius: Франциск Скорина (Pranciškus Skorina, Францыск Скарына)
Leidimo duomenys: […] во славном мeсте Виленском, [1522]
Saugotojas: Rusijos valst. b-ka. Maskva – Nr. 2044; Nr. 2045
Virtuali biblioteka: РГБ электронная библиотека
“Mažosios kelionių knygelės” turinys su nurodytomis saugojimo vietomis (pdf)

9buseE

Suskaitmenintos atskiros knygelės, saugomos Rusijos valst. b-koje Maskvoje:
Псалтирь
Часослов
Канон живоносному гробу Господню
Акафист архангелу Михаилу
Канон архангелу Михаилу
Акафист Иоанну Предтече
Акафист Cв. апостолам Петру и Павлу
Акафист св. чудотворцу Николе
Канон св. чудотворцу Николе
Акафист пресладкому имени Исуса

Mažoji kelionių knygelė“ – tai pirmoji LDK išspausdinta knyga. Ji išspausdinta Pranciškaus Skorinos Vilniuje įsteigtoje spaustuvėje, apie 1522 m. rusėnų kalba ir buvo skirta pirkiams bei amatininkams. „Mažoji kelionių knygelė“ nebuvo išleista kaip vientisas leidinys – atskiros dalys publikuotos atskiromis knygelėmis. Kiekviena jų turėjo savo atskirą titulinį lapą ir paginaciją.
Rusijos internete publikuojamas „Mažosios kelionių knygelės“ komplektas nėra pilnas – trūksta pusės akafistų ir kanonų bei paskutinių dalių – „Šešiadienio“ (Шестодневец), „Bažnytinių susirinkimų sekos“ (Последование церковного собрания) su trumpu bažnytiniu kalendoriumi bei „Paskalijos“. Būtent pastarojoje užfiksuotas knygos sudarytojas ir leidimo vieta („Доконаны суть сие во кратце светци и поскалия доктором Франциском Скориною во славном мeсте Виленском“) bei rekonstruojama išleidimo data. Toliau nurodoma ir knygos antraštė – „Rašytosios šios mažosios kelionių knygutės dalys pagal eilę trumpai išdėstytos“ („Писаныи речи в сей Малой подорожной книжце по ряду кратце положены суть“).
Pilniausi išlikę šio leidinio egzemplioriai saugomi Kopenhagos Karališkoje bibliotekoje ir Rusijos nacionalinėje bibliotekoje Sankt Peterburge (sign.-I.5.8a/2).