Liublino Švč. Trejybės koplyčios freskos (1407–1418)

2008-03-01 19:57

Jogaila, tapęs Lenkijos karaliumi, išvyko į šią šalį su savo dvaru, drauge pasiimdamas ir dailininkus, puošusius LDK mūro pastatus. Atvykėliai menininkai iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos, vadovaujami meistro Andriejaus, 1407–1418 m. bizantiniu stiliumi dekoravo ir Liublino pilies Švč. Trejybės koplyčios sienas.

Skliaute išlikęs rusėnų kalba fundacinis įrašas įvardija meistrą Andriejų, kuris freskas tapyti pabaigė Šv. Lauryno dieną, t.y. 1418 m. rugpjūčio 10 d. Manoma, kad su juo dirbo dar du meistrai.

Koplyčioje taip pat nutapyti ir du Jogailos atvaizdai.


Liublino Švč. Trejybės koplyčia. Fragmentas iš “Būtovės slėpinių”

Daugiau freskų vaizdų (fot. Piotr Maciuk):
Kaplica Trójcy Świętej (Muzeum Lubelskie w Lublinie)

Freski w Kaplicy Św. Trójcy (Lublin. Pamięć Miejsca)

Lieteratūra:

Atgal