Rusėnai/rusai, Lietuvos rusai ir rusai Lietuvoje

2011-12-05 14:01

Baltarusių dominuojantis naratyvas: dominuojantis LDK etnosas

Lietuvių dominuojantis naratyvas stengiasi nematyti baltarusių protėvių rusėnų vaidmens

Alternatyviam naratyvui: civitas ruthenica („rusėnų pusė“) Vilniuje kaip baltarusių ir ukrainiečių protėvių miestas

Nauji klausimai moksle: ką teikia LDK istorijai Lietuvos rusų tapatybė? Emigracija iš Maskvos su Andriejumi Kurbskiu priešakyje, o ypač sentikiai ? Rytinių LDK polių tema?

Atgal