THESAURUS

2013-02-14 11:05

Dabartinė Lietuvos valstybinė siena susiklostė tik XX amžiuje. Iki tol Lietuva gyveno valstybės erdvėje, kuri Vytauto laikais buvo apėmusi šiandieninę Baltarusiją, Ukrainą, dalį Rusijos bei Lenkijos, o nuo XVI a. ir šių dienų Latviją. Taip už dabartinės Lietuvos ribų liko didelės teritorijos, kuriose šiandien išliko ne viena senosios Lietuvos valstybės (LDK) paveldo vertybė. Kartu Lietuva iki pat XX a. pab. gyveno karų ir okupacijų epochoje.

LDK paveldo vertybės buvo naikinamos, grobstomos, išvežamos svetimų kariuomenių ir okupantų. Taip prievartiniu keliu LDK paveldas atsidūrė Rusijos (pvz., Lietuvos Metrika), Švedijos (pvz., karo trofėjai, daugiausia karinės vėliavos) ar Vokietijos atminties saugyklose. Taip pat kilnojamasis LDK paveldas judėjo natūraliu būdu. Pvz., LDK valdovų ir didikų aktai ar laiškai atsidūrė adresatų dvarų archyvuose. Šiandien Maskvoje saugomi Stepono Batoro laiškai Jonui IV Žiauriajam, Austrijos valstybės archyve Vienoje – Zigmanto Senojo ar Zigmanto Augusto laiškai imperatoriams, o sutartys su Vokiečių ordinu – Slaptajame Prūsijos valstybės kultūrinio palikimo archyve Berlyne. Bendrų valdovų dėka daugelis paveldo vertybių judėjo tarp Lietuvos ir Lenkijos ar Lietuvos ir Švedijos. Kai kurios kilnojamosios vertybės atsidūrė užsienyje dovanojimų ar kolekcionavimo būdu. Taip XVI a. Radvilų ir Stepono Batoro šarvai pateko į Austriją, Tirolio grafo Ferdinando rinkinį (šiandien saugomi Meno istorijos muziejuje Vienoje). Į įvairias bibliotekas ir kolekcijas keliavo LDK knygos. Šiandien senieji Lietuvos spaudiniai pasklidę nuo Upsalos ir Helsinkio iki Sofijos ir Romos, nuo Kembridžo ir Oksfordo iki Tomsko ir Irkutsko.

taure

Šią taurę Rusijos caras Petras I Didysis (1682 – 1725) 1709 m. dovana LLV valdovui Augustui II Stipriajam (1697 – 1733). Ji buvo pagaminta iš aukso, kurį 1563 m. Maskvos kariuomenė išsivežė užėmusi ir apiplėšusi istorinės Lietuvos miestą Polocką (dab. Baltarusija). Dabar ši auksinė taurė saugoma Drezdene (Vokietija).

Pastaraisiais dešimtmečiais išplėtotos skaitmeninės technologijos leidžia surinkti ir padaryti prieinamu visuomenei šį išbarstytą senosios Lietuvos valstybės paveldą. Šiuo tikslu ir pradėtas kurti „MDL Thesaurus“. Dar vienas iš tikslų – padėti nuslopinti politines ir kultūrines įtampas, kylančias dėl paveldo priklausomybės problemų, akcentuojant, kad LDK paveldas yra bendras Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ar Latvijos paveldas.

Šioje saugykloje LDK paveldo vertybės komplektuojamos šiais principais:

 

222


Sorry, you must be logged in to post a comment.