Lietuvos istorijos naratyvai ir atminties vietos

2011-11-18 10:38


Publikacijos parengtos mokslo tyrimų projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“ (nr. VAT-19/2010) metu. Projektą finansavo Lietuvos Mokslo Taryba.

DIDIEJI IR ALTERNATYVŪS NARATYVAI. Prof. dr. Alfredo Bumblausko tekstai

LDK ATMINTIES VIETOS. Prof. dr. Alfredo Bumblausko tekstai

ŽALGIRIO ATMINTIES VIETOS LIETUVOJE. Prof. dr. Alfredo Bumblausko tekstai

LDK ISTORIJOS ASMENYBIŲ PENKETUKAS (pagal prof. dr. A. Bumblauską)

LDK1430

Atgal