LDK rusėnų kalba, raštija ir jos fenomenai

2013-03-05 14:00

Baltarusių dominuojančiam naratyvui: senbaltarusių kalba, LDK „baltarusiškumo“ svarbiausias argumentas.

Lietuvių dominuojančiam naratyvui: „LDK slavų kanceliarinė kalba“, kuria surašyti Lietuvos ir lietuvių kultūros fenomenai (Lietuvos Statutai, Lietuvos Metrika, metraščiai).

Besiformuojantys alternatyvūs naratyvai: „senalietuvių kalba“, iki 1697 m. LDK valstybinė kalba, LDK „rus‘kij“ kalbos atskirumas nuo Maskvos „russkij/rossyjskij“ kalbos.


Atgal