Architektūrinis ir istorinis LDK paveldas: pilys, rezidencijos, šventyklos Gardino srityje

2013-02-14 11:48

Projektu „Architektūrinis ir istorinis LDK paveldas: pilys, rezidencijos, šventyklos Gardino srityjeIAA pradėjo formuoti “idealiąją” kolekciją “LDK pilys, rezidencijos ir šventyklos”. Šiandien padarytos  ne tik šios srities panoraminės nuotraukos, bet ir dalies LDK paveldo objektų Bresto, Minsko, Vitebsko srityse.

Panoraminių nuotraukų autorius – fotografas Kostas Šukevičius; aprašų tekstus paruošė Dalia Vitkauskaitė.

Panoramos matomos su QuickTime. Nemokamai QuickTime grotuvą galite atsisiųsti iš čia.

Interaktyvus žemėlapis su Baltarusijos panoraminėmis nuotraukomis (spausti čia).Gardino srities panoramų interaktyvus žemėlapis

GARDINO SRITIS 

Astravo raj.

 • Astravas. Šv. Kozmos ir Damijono bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Bistryčia.Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Gervėčiai. Švč. Trejybės bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Gudagojus. Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Kiemeliškės. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Mikailiškės. Augustijonų vienuolyno Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia (1) (aprašas)
 • Varnionys. Šv. Jurgio bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Varona. Šv. Jurgio bažnyčia (1) (aprašas)

  Ašmenos raj.:

 • Alšėnai. Pilies griuvėsiai (1) (2) (aprašas)
 • Alšėnai. Pranciškonų vienuolynas ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Alšėnai. Koplyčia (1)
 • Ašmenėlė. Spaustuvės griuvėsiai (1) (aprašas)
 • Ašmenėlė. Švč. M. Marijos bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Barūnai. Bazilijonų vienuolynas ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčia (1) (2) (3) (4) (aprašas)
 • Graužiškės. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios griuvėsiai (1) (aprašas)

Didžiosios Berastavicos raj.

Yvijos raj.

 • Dūdos. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia (1) (aprašas)
 • Geranainys. Šv. Mikalojaus bažnyčia (1) (aprašas)
 • Yvija. Bernardinų vienuolynas ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Jotautaičiai. Švč. Jėzaus Širdies kapinių koplyčia (1) (aprašas)
 • Jūrotiškės. Šv. Mikalojaus cerkvė (1) (2) (aprašas)
 • Trobos. Šv. Petro ir Povilo cerkvė (1) (aprašas)

Kareličių raj.

Lydos raj.

 • Aradnikai. Šv. Joakimo ir Onos bažnyčia (1)
 • Gančarai. Švč. M. Marijos Globėjos cerkvė (1) (2) (aprašas)
 • Gaudava. Švč. M. Marijos Gimimo cerkvė (1) (aprašas)
 • Lyda. Pilis (1) (2) (aprašas)
 • Lyda. Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia (1) (aprašas)
 • Lyda. Šv. Mykolo Arkangelo soboras (buv. pijorų vienuolyno ir kolegijos Šv. Juozapo bažnyčia) (1) (aprašas)

Mastų raj.

Naugarduko raj.

Slanimo raj.

 • Mažoji Krakotka. Šv. Jono Krikštytojo cerkvė ir kapinės (1) (2)
 • Naujieji Dzieviatkovičiai. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Naujieji Dzieviatkovičiai. Sliznių dvaro sodyba (1) (aprašas)
 • Ostravas (Perevolka). Šv. Mykolo Arkangelo cerkvė (1) (2) (aprašas)
 • Senieji Dzieviatkovičiai. Šv. Paraskevijos Piatnicos cerkvė (1) (2) (aprašas)
 • Slanimas. Švč. Trejybės cerkvė (buv. bernardinų vienuolyno bažnyčia) (1) (aprašas)
 • Slanimas. Bernardinių vienuolynas ir Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Slanimas. Didžioji sinagoga (1) (2) (3) (aprašas)
 • Slanimas. Šv. Andriejaus parapinė bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Slanimas. Rotušė (1) (aprašas)
 • Žyrovičiai. Švč. Dievo Motinos Ėmimo į Dangų stačiatikių vienuolynas (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (aprašas)
 • Žyrovičiai. Šv. Jurgio cerkvė ir kapinės (1) (aprašas)

Smurgainių raj.

Ščiutino raj.

Varanavo raj.

Zelvos raj.

Zietelos raj.

 • Zietela. Radvilų dvaro rūmai (1) (aprašas)
 • Zietela. Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia (1) (aprašas)

BRESTO SRITIS

Baranovičių raj.

 • Iškoldas. Švč. Trejybės bažnyčia (1) (aprašas)
 • Stalovičiai. Jono Krikštintojo Joanitų bažnyčia (dabar cerkvė) (1) (aprašas)
 • Volna. Bazilijonų vienuolyno Švč. Trejybės cerkvė (1) (aprašas)
 • Zaosė. Mickevičių giminės dvarelis (1) (aprašas)

Pinsko raj.

 • Pinskas. Šv. Barboros cerkvė (1) (aprašas)
 • Pinskas. Jėzuitų kolegija (1) (aprašas)
 • Pinskas. Pranciškonų vienuolynas ir Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia (1) (2) (aprašas)

Pružanų raj.

 • Ružanai. Sapiegų rūmai (1) (2) (aprašas)

MINSKO SRITIS

Klecko raj.

 • Kleckas. Klecko mūšio (1506) vieta (1) (aprašas)
 • Kleckas. Dominikonų vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia (dabar Kristaus Prisikėlimo cerkvė) (1) (aprašas)
 • Kleckas. Švč. Trejybės bažnyčios griuvėsiai (1) (aprašas)

Medilo raj.

 • Budslavas. Bernardinų vienuolyno Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Krivičiai. Trinitorių vienuolynas ir Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia (1) (aprašas)

Minsko raj.

 • Minskas. Jėzuitų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia (1) (aprašas)
 • Minskas. Bernardinių vienuolynas ir Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia (dab. stačiatikių Šv. Dvasios soboras) (1) (aprašas)
 • Minskas. Šv. apaštalų Petro ir Povilo cerkvė (1) (aprašas)
 • Minskas. Rotušė (1) (aprašas)
 • Zaslavlis. Piliavietė (1) (aprašas)
 • Zaslavlis. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia (1) (aprašas)
 • Zaslavlis. Kalvinų maldos namai, Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia (dab. Viešpaties Atsimainymo cerkvė) (1) (aprašas)

Nesvyžiaus raj.

 • Nesvyžius. Pilis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (aprašas)
 • Nesvyžius. Slucko vartai (miesto gynybinės sistemos dalis) (1) (aprašas)
 • Nesvyžius. Jėzuitų kolegijos bažnyčia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (aprašas)
 • Nesvyžius. Benediktinių vienuolynas ir Šv. Eufemijos bažnyčia (1) (aprašas)
 • Nesvyžius. Amatininko namas (1) (aprašas)
 • Snovas. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (1) (aprašas)

Stolbcų raj.

 • Derevna. Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia (1) (aprašas)
 • Novy Sveržen. Senoji miesto turgaus aikštė (1) (aprašas)
 • Novy Sveržen. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (1) (aprašas)
 • Novy Sveržen. Švč. Dievo Motinos Ėmimo į Dangų cerkvė (1) (aprašas)

Vilejkos raj.

 • Kostenevičiai. Švč. M. Marijos bažnyčia (1) (aprašas)

Voložino raj.

 • Ivenecas. Pranciškonų vienuolynas ir Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Voložinas. Tiškevičių dvaro sodyba (1) (aprašas)
 • Voložinas. Bernardinų vienuolyno Šv. Juozapo bažnyčia (1) (aprašas)

VITEBSKO SRITIS

Gluboko raj.

 • Glubokas. Basųjų karmelitų vienuolynas ir Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia (dabar Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvė) (1) (aprašas)
 • Glubokas. Švč. Trejybės bažnyčia (1) (aprašas)
 • Mosaras. Šv. Onos bažnyčia (1) (2) (3) (aprašas)

Oršos raj.

 • Orša. Jėzuitų kolegija ir Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia (1) (2) (aprašas)
 • Orša. Dominikonų vienuolyno Šv. Juozapo bažnyčia (1) (aprašas)
 • Orša. Trinitorių vienuolynas (1) (aprašas)

Pastovių raj.

 • Lučiai. Jėzuitų Šv. apaštalo Tado bažnyčia (1) (aprašas)
 • Pastovys. Antano Tyzenhauzo dvaro sodyba (1) (2) (aprašas)
 • Pastovys. Senoji miesto turgaus aikštė (1) (aprašas)

Polocko raj.

 • Polockas. Išganytojo ir Šv. Eufrosinijos Polockietės stačiatikių moterų vienuolynas (1)
 • Polockas. Šv. Kryžiaus Išaukštinimo soboras (1) (aprašas)
 • Polockas. Šv. Sofijos soboras (1) (2) (3) (aprašas)
 • Polockas. Pranciškonų vienuolyno bažnyčios griuvėsiai (1) (aprašas)
 • Polockas. Stačiatikių vyrų vienuolynas ir Dievo Apvaizdos cerkvė (1) (2) (aprašas)

Šarkovščinos raj.

 • Germanovičiai. Viešpaties Atsimainymo bažnyčia (1) (aprašas)
 • Germanovičiai. Širinų dvaro sodybos ansamblis (1) (aprašas)
 • Lužki. Pijorų vienuolyno Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia (1) (aprašas)
 • Lužki. Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvė (1) (aprašas)

Vitebsko raj.

 • Vitebskas. Viešpaties Apsireiškimo Švč. M. Marijai cerkvė (1) (aprašas)
 • Vitebskas. Rotušė (1) (aprašas)
 • Vitebskas. Kristaus Prisikėlimo cerkvė (1) (aprašas)

Atgal