Žalgirio mūšio šaltiniai

2013-02-14 11:49


Svarbiausių Žalgirio mūšio šaltinių komplekso publikaciją finansavo Lietuvos Mokslo Taryba, vykdant mokslo tyrimų projektą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“ (sutarties Nr. VAT-19/2010)

I. ANKSTYVIEJI ŽALGIRIO MŪŠIO ŠALTINIAI

Ankstyvieji lenkų pranešimai apie mūšį
1. Jogailos laiškas iš mūšio lauko karalienei Onai (1410 m. liepos 16 d.)
2. Jogailos laiškas Poznanės vyskupui Albertui (1410 m. liepos 18 d.)
3. Poznanės vyskupo Alberto laiškas Lenkijos atstovams prie popiežiaus kurijos (1410 m. liepos 29 d.)
4. Jogailos laiškas Čekijos karaliaus Vaclovo IV pasiuntiniui prie popiežiaus kurijos Henrikui von Rosenbergui (1410 m. lapkricio 11 d.)

Ankstyvieji Vokiečių ordino ir jo šalininkų pranešimai apie mūšį
5. Vengrijos karaliaus pasiuntinių bei taikos tarpininkų Mikalojaus Garos ir Sciboriaus Sciborico pranešimas apie mūšį (1410 m. rugpjūčio II pusė)
6. Vengrijos karaliaus Zigmanto Liuksemburgiečio aplinkraštis (1410 m. rugpjūčio 20 d.)
7. Anoniminis laiškas didžiajam Magistrui („Patarimai mušio atveju”) (1413 m.)

Ankstyvasis lenkų pasakojimas apie mūšį
8. „Konflikto kronika” (1410–1411 m.)

Ankstyvieji Vokiečių Ordino pasakojimai apie mūšį
9. Torunės pranciškonų Prūsijos analai (1410 m.)
10. Jono iš Posilgės „Prūsijos žemės kronikos” tęsinys (apie 1413 m.)

Pasakojimai apie mūšį Europoje
11. Saint-Denis vienuolio kronika (XV a. I ketvirtis)
12. Engerano iš Monstrelet kronika (XV a. I puse)

Žalgirio mūšio atgarsiai Konstanco bažnytinio susirinkimo dokumentuose
13. Vokiečių ordino memorialas Konstanco susirinkime (1415 m. pr.)
14. Pauliaus Vladimirio „Išvados” (1415 m. pab. – 1416 m. pr.)
15. Jono Falkenbergo „Knyga apie doktriną dėl popiežiaus ir imperatoriaus galių” (1416 m. pab.)

Šaltiniai apie mūšyje patirtus nuostolius
16. Vokiečių ordino Maastrichto komtūrijos nekrologas (1410 m.)
17. Vokiečių ordino Algų knyga (1410–1411 m.)
18. Tapiavos viršininko laiškas Didžiajam magistrui (1410 spalio 21 d.)
19. Livonijos magistro laiškas Didžiajam magistrui (1420 m. vasario 3 d.)
20. Švento Kryžiaus vienuolyno metraštis (1463–1464 m.)

II. ŽALGIRIO MŪŠIS TAMPA ISTORIJA

Enėjaus Silvijaus Piccolominio ir jo įtakoti pasakojimai apie mūšį
21. Enėjaus Silvijaus Piccolominio „Apie vyrus, garsius savo gyvenimu” (1444–1450 m.)
22. Enėjaus Silvijaus Piccolominio „Antonijaus Panoramitos, poeto, knygų apie karaliaus Alfonso posakius ir žygius komentarai“ (1456 m.)
23. Enėjaus Silvijaus Piccolominio „Apie Europą“ (1458 m.)
24. Mikalojaus iš Blonės „Apie didįjį mūšį” (prieš 1484 m.)
25. Čigijos (Chigi) rankraščio pasakojimas
26. Getingeno rankraščio pasakojimas

Didysis lenkų pasakojimas
27. Jono Dlugošo „Lenkijos kronika” (1455–1480 m.)

Vokiečių Ordino pasakojimai apie mūšį
28. „Naujoji didžiojo magistro kronika” (prieš 1492 m.)
29. Simono Grunau „Prūsijos kronika” (1520 m.)
30. Martyno Kerndnerio iš Landsbergo „Prūsijos kronika” (1590 m.)

Lietuvių arba prolietuviški pasakojimai apie mūšį
31. Trumpojo Lietuvos metraščių sąvado Supraslio nuorašas (XV a. vid.)
32. Pirmasis Pskovo metraštis (XV a. vid.)
33. Jono Visliciečio „Prūsų karas” (1516 m.)
34. Platusis Lietuvos metraščių sąvadas: Bychovco kronika (XVI a. pr.)

III. ŽALGIRIO MŪŠIO LAUKAS IR TROFĖJAI

35. Tannenbergo koplyčios inventorius „Marienburgo Pareigybių knygoje” (1411 m.)
36. Klemenso Drevickio „Krokuvos kalendorius” (1422 m.)
37. Jono Dlugošo „Prūsų vėliavos” (1448–1457 m.)
38. Mykolo Lietuvio „Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius” (1615 m.)

Šaltinius surinko ir publikavimui parengė: Mangirdas Bumblauskas