Lituanistika Wolfenbüttelio Herzogo Augusto bibliotekoje

2013-02-27 15:13

LIETUVIŠKA WOLFENBÜTTELIO POSTILĖ (1573)

Antraštė: Ischguldimas Evangeliu per Wisus metus, surinktas dalimis isch daugia Pastillu, tai est isch Pastillas Niculai Hemingy, Antody Corvini, Ioannis Spangenbergii, Martini Lutheri, Philippi Melanthonis, Ioannis Brenty, Arsaty Schoper, Leonardi Kulmani, Iodoci Willichi ir isch kittu.

Sukūrimo data: [1573]
Kalba: lietuvių
Apimtis / medžiaga, dydis: 299 lapai, in folio; Popierius, 32,7 x 21 cm

Saugotojas: Herzogo Augusto b-ka. Wolfenbüttelis, sign. – Cod. Guelf. 11.2 Aug 2°; mikrofiša – LMAB RS, sign. – LK­20/2­150
Virtuali biblioteka: Wolfenbütteler Digitale Bibliothek

Wolfenbüttelio postilė – pirma lietuviška rankraštinė postilė (pirma spausdinta lietuviška Jono Bretkūno Postilla pasirodė tik 1591 metais). Tai – vienas didžiausių XVI amžiaus rišlių lietuviškų tekstų.
Nežinomas postilės autorius (= vertėjas), nežinoma, parašymo (ar perrašymo) vieta. Aišku tik, kad protestantiškų pamokslų rinkinys buvo skirtas lietuvių evangelikų bažnyčioms (Prūsijoje, galbūt ir Lietuvoje). Postilės antraštėje išvardinti devyni žymiausi Reformacijos teologų vardai (su prierašu „ir iš kitų”), iš kurių postilių buvo versta į lietuvių kalbą. Wolfenbüttelio postilę sudaro dvi dalys. Pirma dalis (f. 1r-150v) – Advento (Kalėdų) ciklo pamokslai; antra dalis (f. 151r – 295v) – Velykų ciklo ir du pridėtiniai pamokslai. Plačiau apie šią postilę skaityti čia
Rankraštis pirmą kartą išspausdintas tik 1995 m. Publikaciją parengė J. Karaciejus.

virs1 Violfenbiutelio postile b

Naujas Wolfenbüttelio postilės leidimas: Die litauische Wolfenbütteler Postille von 1573 [=Lietuviškoji 1573 metų Wolfenbüttelio postilė]:
I tomas: Faksimile, kritische Edition und textkritische Apparat [=faksimilė, kritinis leidimas ir kritinis tekstologinis aparatas], herausgegeben von [=parengė] Jolanta Gelumbeckaitė, Wolfenbütteler Forschungen 118.1, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag in Kommission, 2008, 1280 pus.
II tomas: Einleitung, Kommentar und Register [=Įvadas, komentarai ir registrai], herausgegeben von [=parengė] Jolanta Gelumbeckaitė, Wolfenbütteler Forschungen 118.2, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag in Kommission, 2008, 408 pus., 43 iliustr., ISBN 978-3-447-05773-8 (fragmentas)

Pagal šį leidimą parengtas Wolfenbüttelio postilės tekstas skelbiamas internetinėje Lietuvių kalbos instituto Senųjų raštų duomenų bazėje

Literatūra:
Gelumbeckaitė, J. Wolfenbüttelio postilė, 1995 // Archivum Lithuanicum, 2000, t. 2, p. 173 – 194;
Gelumbeckaitė, J. Pirmas lietuviškas pamokslų rinkinys – Wolfenbüttelio postilė (1573): Rankraščio kritinio komentuoto leidimo principai ir tyrimo strategija // Archivum Lithuanicum, 2003, t. 5, p. 51 – 96;
Gelumbeckaitė, J. Nuo rankraščio iki kritinio komentuoto leidimo: senųjų lietuviškų tekstų editorikos problemos. Wolfenbüttttelio postilės (1573) pavyzdys // Kalbos istorijos problemos, 2008, nr. 2, p. 366-400;
Gelumbeckaitė, J. Wolfenbüttelio postilė (1573) kaip seniausia lietuviška Antikos, Viduramžių ir Renesanso autorių antologija // Literatūra, 2009, 51 (3);
Palionis, J. Naujas, monumentalus Volfenbiutelio postilės leidimas // Metai, 2009 m. Nr. 5-6 (gegužė-birželis);
Gelumbeckaitė, J. Die Wolfenbütteler Postille von 1573 – ein frühes Werk litauischer Sprache im Herzogtum Preußen // Literatur im Preußenland von der ausgehenden Ordenszeit bis ins 20. Jahrhundert, hrsg. von Bernhart Jähnig, Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung 27, 2012, s. 43–62.

Atgal