Motiejaus Strijkovskio “Kronika” (1582)

2014-11-29 13:43

Antraštė: Ktόra przed tym nigdy światła nie widziała, Kronika Polska, Litewska, Żmόdzka y wszystkiey Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey, Podgórskiey, Podlaskie, etc. y rozmaite przypadki woienne y domowe Pruskich, Mazowieckich, Pomorskich y inszych krain Krόlestwu Polskiemu y Wielkiemu Xięstwa Litewskiemu przyległych, wedlug istotnego y gruntownego zniesienia pewnych dowodόw z rozmaitych historykόw y autorόw postronnych y domowych y Kijowskich, Moskiewskich, Sławańskich, Liflantskich, Pruskich starych kronik […] y Dlugosza, oyca dzieiow polskich […] przez Macieia Osostewiciusa Striykowskiego dostatecznie napisana, złożona y na pierwsze światło z wybadanim prawdziwie dowodney starodawnosći własnym wynalezienim, przeważnym dochćipem y nakładem nowo wydźwigniona przez wszystki starożytne wieki aż do dzisieyszego roku 1582 […].
Autorius: Mattias Striicovius (Motiejus Strijkovskis, Maciej Stryjkowski)
Leidimo duomenys: W Krolewcu: drukowano u Gerzego Osterbergera, M.D.LXXXII [1582]
Saugotojas: Poznanės UB.
Virtuali biblioteka: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Kitos saugojimo vietos: MAB; LNB – R.XVI:D.5; C lenk.1/582; SD35; VUB – II 2426; K. Varnelio muz. b-ka; Rusijos valst. b-ka. Maskva; Prancūzijos nac. b-ka. Paryžius – FRBNF31415584; Valst. Prūsijos kult. paveldo b-ka. Berlynas – 2″@Uc 4750.

strijk
Labiausiai Motiejų Strijkovskį (1547 – apie 1593) išgarsinęs veikalas “Niekad anksčiau šviesos nemačiusi Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios ir t.t. Kronika ir įvairūs prūsų, mozūrų, pamariečių ir kitų Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiajai Kunigaikštijai priklausančių kraštų karo ir taikos įvykiai”, išleistas 1582 m. Karaliaučiuje. Tai – pirmoji išspausdinta Lietuvos istorija, parašyta lenkų kalba. Be istorinio pasakojimo, knygoje taip pat yra Strijkovskio dedikacija globėjui ir rėmėjui Žemaičių vyskupui Merkeliui Giedraičiui bei valdovui Steponui Batorui. Beveik 800 puslapių turintis kūrinys buvo perspausdintas 1766 m. ir 1846 m. (T. 1 – 2).