Simono Simonijaus “Medicinos ir gamtamoksliniai komentarai” (1584)

2014-11-29 13:39

Antraštė: Commentariola medica et physica ad aliquot scripta, cuiusdam Camillomarcelli Squarcialupi Plumbinensis, nunc medicum agentis in Transilvania, variis authoribus, quae omnia pagella sequens minutius indicabit, satius est honeste latere, quam cum infamia prodire in lucem.
Autorius: Simon Simonius (Simonas Simonijus)
Leidimo duomenys: Vilnae: Impress[um] per Ioannem Kartzanum Velicen[sem], Anno D[omi]ni, 1584
Saugotojas: Jogailos UB. Krokuva – Cim. 4774.
Virtuali biblioteka: Zbiory specjalne Biblioteki Jagiellońskiej dostępne online; taip pat – Polska Biblioteka Internetowa.
Simono Simonijaus

Kitos saugojimo vietos: Lietuvos med. b-ka – faksimilė; Lenkijos nac. b-ka. Varšuva; Osolinskių nac. inst. b-ka. Vroclavas – XVI.Qu.2062, Mf-31012; Varšuvos UB; Vroclavo UB; Britų b-ka. Londonas – 1171.k.2.; Valst. Prūsijos kult. paveldo b-ka. Berlynas – Jc 3408; Rusijos nac. b-ka. Sankt Peterburgas – 4.5.2b.79.

Italas Simonas Simonijus (1532–1602) – vienas iš Stepono Batoro rūmų gydytojų, LDK Reformacijos veikėjas. 1584 m. Vilniuje išleiti du jo veikalai: “Apie penkių migdolų galią stabdant girtumą” (orig. De vi quinque amygdalarum in ebrietate retardanda) ir polemiką su gydytoju Camillomarcellu Squarcialupu “Medicinos ir gamtamoksliniai komentarai”. Tai – pirmosios LDK išspausdintos medicinos knygos.