Lietuvos žydai

2013-01-09 20:12

Lietuvos žydai. Istorinė studija
Kolektyvinė monografija

Sudarytojai: Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas, Jurgita Šiaučiūnaitė- Verbickienė
Autoriai: Vladimir Levin, Vladas Sirutavičius, Shaul Stampfer, Samuel Barnai, Ruth Leiserowitz, Mordechai Zalkin, Larisa Lempertienė, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Gediminas Vaskela, David E. Fishman, Darius Staliūnas, Samuel Barnai, Mordechai Zalkin.

Baltos Lankos, 2012, 568 p., ISBN 978-9955-23-634-4

Zydai

Ši studija – tai tarptautinio autorių kolektyvo bandymas sujungti skirtingas, iki šiol mažai sąlyčio taškų turėjusias, požiūrių į žydų istoriją Vidurio Rytų Europoje tradicijas.; Aautoriai siekia atkurti išsamų žydų istorijos Lietuvoje vaizdą. Jis rekonstruojamas per įvairius visuomenės raidos aspektus: sklaidą, demografiją, socialinę ir ekonominę veiklą, bendruomenės savivaldos institucijas, kultūrinius ir religinius sąjūdžius, literatūrą ir spaudą, švietimą, diskriminacinę valdžių politiką bei santykius su dominuojančia Bažnyčia, tapatybės pokyčius, antijudaizmą ir antisemitizmą, Holokaustą. Studijoje Lietuvos žydų istorija pateikiama nuo XIV a. pabaigos, kai Brastos žydų bendruomenė išsirūpino pirmąją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vadinamąją Vytauto Didžiojo privilegiją (1388), iki šiuolaikinės žydų bendruomenės prototipų susikūrimo silpstant sovietiniam režimui (XX a. 9 deš.). Knyga sudaryta chronologiniu probleminiu principu, siekiant nuosekliai atskleisti politinius, socialinius, kultūrinius procesus, vykusius skirtingų laikotarpių Lietuvos visuomenėje ir žydų bendruomenėje, jų tarpusavio santykius istorijos tėkmėje.

Lietuvos žydai. Istorinė studija (Veidas, 2013m. sausio 19)