Alma Mater Vilnensis

2012-12-14 11:29

ALMA MATER VILNENSIS: Vilniaus universiteto istorijos bruožai
Kolektyvinė monografija. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas.

Alfredas Bumblauskas, Algirdas Jakubčionis, Sigitas Jegelevičius, Liudas Jovaiša, Mečislovas Jučas, Benediktas Juodka, Saulius Kaubrys, Antanas Kulakauskas, Arvydas Pacevičius, Romanas Plečkaitis, Vygintas Bronius Pšibilskis, Eligijus Raila, Bronius Riauba.

Vilniaus universiteto leidykla, 2012, 1060 p., ISBN: 978-6094-59-103-7

alma_mater

Ši Vilniaus universiteto istorija – tai 2009 metais, minint Vilniaus universiteto 430-metį, pasirodžiusios sintezės antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Naujoji sintezė – tai Vilniaus universiteto likimo ir vietos kultūroje bei moksle savotiškas apmąstymas, išplaukiantis iš Lietuvos Tūkstantmečio, paminėto tais pačiais 2009-aisias, idėjos. Joje nemažai naujų duomenų, tyrinėjimų, apibendrinamosios medžiagos, leidžiančios pažvelgti į Vilniaus universiteto ir įvairių mokslo šakų raidos istoriją šiuolaikiniu žvilgsniu. Išsamiau apžvelgiamas universiteto raidos laikotarpis atkūrus Nepriklausomybę. Iš ankstesnių Vilniaus universiteto istorijos leidinių šis išsiskiria ypač gausia vaizdine medžiaga. Knyga skiriama ne tik akademinei, bet ir plačiajai visuomenei.