Senieji spaudiniai

2013-02-16 18:33

LDK SENIEJI SPAUDINIAI

Įvairių bibliotekų įskaitmenintų LDK knygų yra žymiai daugiau – ne šimtai, o tūkstančiai. Iš jų atrinkome svarbiausius, reikšmingiausius ar unikaliausius senosios knygos paveldo pavyzdžių.

1. Martyno iš Radomo Agenda (1499)

2. Pranciškaus Skorinos Mažoji kelionių knygelė (1522)

3. Pranciškaus Skorinos Apaštalas (1525)

4. Martyno Mažvydo Katekizmas (1547)

5. Martyno Mažvydo Forma Krikštimo (1559)

5. Brastos Biblija (1563)

6. Piotro Mstislaveco Evangelija (1575) (ruošiama)

7. Motiejaus Strijkovskio Kronika (1582)

8. Ivano Fiodorovo Psalmynas su maldaknyge (1570) (ruošiama)

9. Petro Gonezijaus Apie Dievo Sūnų (1570) (ruošiama)

10. Petro Skargos Šventųjų gyvenimai (1585, I leid. – 1579)

11. Simono Simonijaus Medicinos ir gamtamoksliniai komentarai (1584)

12. Mykolo Lietuvio ir Jono Lasickio darbų leidinys (1615)

13. Kristupo Dorohostaiskio Hipika (1647, I leid. – 1603)

14. Adomo Freitago Naujoji ir išaugusioji karo architektūra (1631)

15. Konstantino Sirvydo Punktai sakymų (1644 – II d.) (ruošiama)

16. Knyga nobažnystės krikščioniškos (1653, 1684)

17. Motiejaus Dogelio Lenkijos karalystės ir LDK aktų kodeksas (1758 – 1764)

18. Albumas Kunigaikščių Radvilų šeimos atvaizdai (1758)

19. Mykolo Olševskio Broma, atverta ing viečnastį (1759, I leid. – 1753)

20. Elementorius Mokslas skaitymo rašto (1766; 1790, 1796)