Šv. Brunono gyvenimo ir mirties ciklo šaltiniai

2013-02-14 11:49

Šv. Brunono gyvenimo ir mirties ciklo šaltinių publikaciją finansavo Lietuvos Mokslo Taryba, vykdant mokslo tyrimų projektą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“ (sutarties Nr. VAT-19/2010)

I. SAKSŲ VERSIJA
1009-fragm.large

 • Annales Quedlinburgenses – Kvedlinburgo analai
 • Necrologium Magdeburgense – Magdeburgo nekrologiumas
 • Necrologium Weissenburgense – Veisenburgo nekrologiumas
 • Thietmari Chronicon – Titmaro kronika
 • Annales Weissemburgenses – Veisenburgo analai
 • Mariani Scotti Chronicon – Mariano Škoto kronika
 • Chronica Sigeberti Gemblacensis – Sigeberto iš Žanblu kronika
 • Chronicon Wirziburgense – Viurcburgo kronika
 • Frutolfi – Ekkehardi Chronicon – Frutolfo-Ekehardo kronika
 • Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium – Magdeburgo arkivyskupų darbai
 • Annalista Saxo Chronicon – Analisto Sakso kronika
 • Annales Magdeburgenses – Magdeburgo analai
 • Annales Palidenses – Pioldo analai
 • Annales Stedeburgenses – Šteterburgo analai
 • Gesta episcoporum Halberstadensium – Halberštato vyskupų darbai
 • Chronica Regia Coloniensis – Karališkoji Kelno kronika
 • Annales S. Pauli Virdunensis – Šv. Pauliaus Verdene analai
 • Annales Stadenses – Štadės analai
 • Annales Capituli Cracoviensis – Krokuvos kapitulos analai
 • Fundacio Ecclesie Collegiate Quernfurtensis – Kverfurto kolegiato fundacija
 • Vita et Passio Sancti Brunonis Episcopi et Martyris Querfordensis – Šv. vyskupo ir kankinio Brunono Kverfurtiečio gyvenimas ir kankinystė

II. BAVARŲ VERSIJA
vipert-01-juosta

 • Wiperti „Hystoria de praedicatione episcopi Brunonis cum suis capellanis in Pruscia, et martirio eorum“ – Viperto “Istorija apie vyskupo Brunono ir jo kapelionų skelbimą Prūsuose ir jų kankinystę”

III. ITALŲ VERSIJA
Damianis_fr-juost

 • Petri Damiani “Vita Beati Romualdi” – Petro Damianio „Šventojo Romualdo gyvenimas“
 • Chronica monasterii Casinensis – Monte Kasino vienuolyno kronika

IV. AKVITANŲ VERSIJA

Šv. Brunono gyvenimo ir mirties ciklo šaltinius surinko, parengė jų publikacijas, aprašus ir bibliografijas: Inga Leonavičiūtė

Atgal