Ademari Cabannensis chronicon – Ademaro Šabaniečio kronika

2013-02-26 13:30

Ademaras

Ademaro Šabaniečio ( Adémar de Chabannes , dar (Ademarus Engolismensis) (apie 988 – 1034), Saint-Cybard vienuolyno Akvitanijoje vienuolio, kronika parašyta XI a. I pusėje. Ją sudaro trys knygos. Iš virš dešimties išlikusių kronikos rankraščių, išskiriama keletą kronikos redakcijų. Pagal naujausią 1999 m. kronikos publikaciją, rankraščiai suskirstyti į Alhą (buv. H red.), Betą (buv. A red.) ir Gammą (buv. C red). Pastaroji – paskutinis Ademaro XI a. 4 deš. pr. darytas kronikos perdirbinys. Tik jame III knygos 31 skyriuje yra intarpas apie šv. Adalberto ir šv. Brunono misijinę veiklą bei žūtį.

Rankraštis saugomas Paryžiuje, Prancūzijos nacionalinėje bibliotekoje (Bibliothèque nationale de France, Paris), sign. – 5926. Tai XII a., 27,8 x 17 cm formato kodeksas. Ademaro kronika yra dviejose kodekso vietose: 1- 63 lapuose – dvi pirmosios kronikos knygos; nuo 114v lapo – trečia kronikos knyga (iki 1029 m.). Mus dominančios žinios yra 124v– 125v l. Toliau interpoliacijoje pasakojama apie Karalio Didžiojo karsto atidengimą.

Seniausias šios redakcijos kronikos leidimas parengtas Philippe Labbé 1657 m. (Novae bibliothecae manuscriptorum librorum, T. 2, p.151-175). Kritinis šio šaltinio leidimas pasirodė XIX a. – Monumenta Germaniae Historica. Scriptores serijoje (1841, T. 4).

Šaltinio publikacija (lot. / liet. k.)

Bibliografija

Atgal