Gegužės 3-iosios Konstitucija

2013-03-01 10:58

GEGUŽĖS 3-IOSIOS KONSTITUCIJOS LIETUVIŠKAS VERTIMAS

pirmas lapas-g

 

 

Rankraštis saugomas Lenkijos mokslų akademijos bibliotekoje Krokuvoje (Nr. 1261).

Teksto transkripcija paruošta pagal: Tumelis J. Gegužės Trečiosios konstitucijos ir Ketverių metų seimo nutarimų lietuviškas vertimas // Lietuvos istorijos metraštis. 1977 metai. Vilnius, 1978, p. 95-105; Konstytucja 3 Maja 1791 = 1791 Gegužės 3-osios Konstitucija = The Constitution of May 3, 1791. Warszawa, 2001, p. 127-146.

 

Faksimilė ir transkripcija

Rankraščio aprašas

Bibliografija

Kontekstas: A. Bumblauskas. Gegužės 3-iosios Konstitucija

 

 

GARANTINIS RAŠTAS (ASEKURACIJA), 1791 05 02

garantinis

 

 

 

 

Rankraštis saugomas Vyriausiame senųjų aktų archyve Varšuvoje (AGAD, f. Archiwum Publiczne Potockich, 100, t. 2, s. 1-4; 210×330 mm).

1791 m. gegužės 3 d. išvakarėse seimo maršalo S. Małachowskio namuose susirinko 83 konstitucijos šalininkai. Šie pasiuntiniai ir senatoriai pasirašė įsipareigojimą seime remti Valdymo įstatymo projektą.

 

 

 

 

 

GEGUŽĖS 3-OSIOS SEIMO SESIJOS DIENYNAS, 1791 05 03

dienynas

 

 

 

 

Rankraštis saugomas Vyriausiame senųjų aktų archyve Varšuvoje (AGAD, f. Archiwum Sejmu Czteroletniego (ASCz), t. 19, k. 23-62; 284×413mm).

Tai – oficialus 69-os seimo sesijos rankraštinis dienynas, kuriame aprašyta gegužės 3 d. sesijos eiga. Seimas posėdžiavo Varšuvoje karaliaus pilyje. Diskusija tą dieną tęsėsi septynias valandas. Galiausiai vakarop 110 seimo narių pritarė konstitucijai, o 72 buvo prieš.

 

 

 

 

 

 VALDYMO ĮSTATYMAS (USTAWA RZĄDOWA), 1791 05 03

konstitucija

 

 

Rankraštis saugomas Vyriausiame senųjų aktų archyve Varšuvoje (AGAD, f. Archiwum Publiczne Potockich, 100, t. 2, s. 74-84; apie 400×250 mm).

Naujosios Lenkijos ir Lietuvos valstybės konstitucijos – Valdymo įstatymo – tekstas buvo surašytas į 11 puslapių. Ji buvo sudaryta iš įvado ir 11 straipsnių (Viešpataujanti religija; Bajorai žemvaldžiai; Miestai ir miestiečiai; Valstiečiai valsčionys; Valdymas arba viešųjų valdžių paskirtis; Seimas, arba įstatymų leidyba; Karalius, vykdomoji valdžia; Teisminė valdžia; Regentystė; Karaliaus vaikų edukacija; Tautos karinė jėga). Rankraštinį konstitucijos tekstą pasirašė seimo maršalo S. Małachowskis ir K.N. Sapiega, o taip pat dar 12 rengėjų.

Rankraščio publikacija

Konstitucijos tekstas lietuvių k. (iš  1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija, vertė ir sudarė Eligijus Raila. Vilnius, 2001) 

 

 

SUSIRINKUSIŲ LUOMŲ DEKLARACIJA (DEKLARACJA STANÓW ZGROMADZONYCH), 1791 05 05

LUOMu DEKLARACIJA

 

 

 

Rankraštis saugomas Vyriausiame senųjų aktų archyve Varšuvoje (AGAD, f. Archiwum Publiczne Potockich, 100, t. 2, s. 85-87; 395×240 mm).

Siekiant išvengti priekaištų, kad Gegužės 3-iosios aktas yra nelegalus, Ketverių metų seimas gegužės 5 d. priėmė Susirinkusiųjų luomų deklaraciją su senatorių ir pasiuntinių ištikimybės priesaika Konstitucijai. Ji panaikino visus Konstitucijai prieštaraujančius „senus ir dabartinius“ teisės aktus, nurodė, kad ištikimybę Konstitucijai turi prisiekti kariuomenė ir tarnautojai.

 

 

 

 

 

ABIEJŲ TAUTŲ TARPUSAVIO ĮSIPAREIGOJIMAS
(ZARĘCZENIE WZAJEMNE OBOJGA NARODÓW), 1791 10 20
isipareigojimas

 

 

Rankraštis saugomas Vyriausiame senųjų aktų archyve Varšuvoje (AGAD, f. Archiwum Publiczne Potockich, 100, t. 2, s. 337-338; 400×250 mm; taip pat antrasis egzempliorius – AGAD, f. Tzw. Metryka Litewska, Dz. VII, Nr. 4, k. 324-325).

Valstybės pagrindų reformą vainikavo 1791 m. spalio 20 d. priimtas įstatymas – Abiejų Tautų tarpusavio įsipareigojimas, tapęs esmine Gegužės 3-iosios Konstitucijos pataisa. Jį Ketverių metų seimui pateikė Lietuvos konfederacijos maršalas Kazimieras Nestoras Sapiega. Įstatymas buvo priimtas vienbalsiai.

 

Abiejų Tautų tarpusavio įsipareigojimo tekstas lenkų kalba 

Abiejų Tautų tarpusavio įsipareigojimo tekstas lietuvių k. (iš  1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija, vertė ir sudarė Eligijus Raila. Vilnius, 2001)

 

 

 

GEGUŽĖS 3-IOSIOS KONSTITUCIJOS LEIDIMAI

 

 

Atgal