Kas laimėjo Žalgirio mūšį?

2013-02-14 11:59

Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje
Dangiras Mačiulis, Rimvydas Petrauskas, Darius Staliūnas
Leidykla “Mintis”, 2012, 288 p., ISBN:9785417010477

kas-laimejo-zalgirio-musi

Istorikai D. Mačiulis, R. Petrauskas, D. Staliūnas studijoje „Kas laimėjo Žalgirio mūšį?“ atskleidžia kaip ir kodėl kito Žalgirio mūšio vaizdinys Vidurio ir Rytų Europoje: kaip lenkiškoje tradicijoje jis turėjo padėti sureikšminti lenkų ir Jogailos vaidmenį, kaip lietuviai pergalę priskyrė Vytauto sumanumui ir drąsai, o sovietiniai ideologai siekė šį istorinį mūšį paversti amžinu broliškų sovietinių tautų draugystės įrodymu. Ir kodėl šis vėlyvųjų viduramžių mūšis turi keturis pavadinimus – Tannenberg, Grunwald, Žalgiris, Дуброуна?

2013 m. vasario 6 d. įvyko knygos „Kas laimėjo Žalgirio mūšį?“ sutiktuvės Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius). Renginyje dalyvavo: dr. Dangiras Mačiulis, prof. dr. Rimvydas Petrauskas, dr. Darius Staliūnas, dr. Darius Baronas, dr. Jolita Mulevičiūtė, moderavo – doc. dr. Nerijus Šepetys.

Istorikas Dangiras Mačiulis: „Karas dėl to, kas laimėjo Žalgirio mūšį, tęsėsi šimtmečius“ (interviu 15min, 2013 vasario 6d.)

Istorikai: niekas nebesidalija Žalgirio mūšio pergalės vaisių (pokalbis su Dariumi Staliūnu ir Rimvydu Petrausku, Lietuvos radijas, „Ryto garsai“, 2013 m. vasario 15 d.)


Lietuvos žydai

2013-01-09 20:12

Lietuvos žydai. Istorinė studija
Kolektyvinė monografija

Sudarytojai: Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas, Jurgita Šiaučiūnaitė- Verbickienė
Autoriai: Vladimir Levin, Vladas Sirutavičius, Shaul Stampfer, Samuel Barnai, Ruth Leiserowitz, Mordechai Zalkin, Larisa Lempertienė, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Gediminas Vaskela, David E. Fishman, Darius Staliūnas, Samuel Barnai, Mordechai Zalkin.

Baltos Lankos, 2012, 568 p., ISBN 978-9955-23-634-4

Zydai

Ši studija – tai tarptautinio autorių kolektyvo bandymas sujungti skirtingas, iki šiol mažai sąlyčio taškų turėjusias, požiūrių į žydų istoriją Vidurio Rytų Europoje tradicijas.; Aautoriai siekia atkurti išsamų žydų istorijos Lietuvoje vaizdą. Jis rekonstruojamas per įvairius visuomenės raidos aspektus: sklaidą, demografiją, socialinę ir ekonominę veiklą, bendruomenės savivaldos institucijas, kultūrinius ir religinius sąjūdžius, literatūrą ir spaudą, švietimą, diskriminacinę valdžių politiką bei santykius su dominuojančia Bažnyčia, tapatybės pokyčius, antijudaizmą ir antisemitizmą, Holokaustą. Studijoje Lietuvos žydų istorija pateikiama nuo XIV a. pabaigos, kai Brastos žydų bendruomenė išsirūpino pirmąją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vadinamąją Vytauto Didžiojo privilegiją (1388), iki šiuolaikinės žydų bendruomenės prototipų susikūrimo silpstant sovietiniam režimui (XX a. 9 deš.). Knyga sudaryta chronologiniu probleminiu principu, siekiant nuosekliai atskleisti politinius, socialinius, kultūrinius procesus, vykusius skirtingų laikotarpių Lietuvos visuomenėje ir žydų bendruomenėje, jų tarpusavio santykius istorijos tėkmėje.

Lietuvos žydai. Istorinė studija (Veidas, 2013m. sausio 19)


Alma Mater Vilnensis

2012-12-14 11:29

ALMA MATER VILNENSIS: Vilniaus universiteto istorijos bruožai
Kolektyvinė monografija. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas.

Alfredas Bumblauskas, Algirdas Jakubčionis, Sigitas Jegelevičius, Liudas Jovaiša, Mečislovas Jučas, Benediktas Juodka, Saulius Kaubrys, Antanas Kulakauskas, Arvydas Pacevičius, Romanas Plečkaitis, Vygintas Bronius Pšibilskis, Eligijus Raila, Bronius Riauba.

Vilniaus universiteto leidykla, 2012, 1060 p., ISBN: 978-6094-59-103-7

alma_mater

Ši Vilniaus universiteto istorija – tai 2009 metais, minint Vilniaus universiteto 430-metį, pasirodžiusios sintezės antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Naujoji sintezė – tai Vilniaus universiteto likimo ir vietos kultūroje bei moksle savotiškas apmąstymas, išplaukiantis iš Lietuvos Tūkstantmečio, paminėto tais pačiais 2009-aisias, idėjos. Joje nemažai naujų duomenų, tyrinėjimų, apibendrinamosios medžiagos, leidžiančios pažvelgti į Vilniaus universiteto ir įvairių mokslo šakų raidos istoriją šiuolaikiniu žvilgsniu. Išsamiau apžvelgiamas universiteto raidos laikotarpis atkūrus Nepriklausomybę. Iš ankstesnių Vilniaus universiteto istorijos leidinių šis išsiskiria ypač gausia vaizdine medžiaga. Knyga skiriama ne tik akademinei, bet ir plačiajai visuomenei.


LDK portretai

2012-12-12 19:55

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų portretai iš Ukrainos muziejų
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, VII tomas
2012, 335 p., ISBN 9786098061185

LDK portretai
Tarptautinės parodos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų portretai iš Ukrainos muziejų“ katalogas, skirtas Lvovo ir Lucko muziejuose saugomai lituanistinei portretų kolekcijai pristatyti. Leidinyje skelbiami straipsniai apie Lietuvos ir Ukrainos istorinius ryšius, portretų atsiradimo ir kolekcijų formavimosi Ukrainos muziejuose istoriją, jų meninę vertę bei restauravimo procesą. Publikuojami 86 Lietuvos valdovų ir didikų (Višnioveckių, Sanguškų, Radvilų, Sapiegų, Chodkevičių, Pacų ir kt.) portretai ir jų aprašymai.

Katalogas išleistas lietuvių kalba. Taip pat leidinyje anglų ir ukrainų kalbomis pateikiami įvadiniai tekstai, moksliniai straipsniai, iliustracijų aprašymai ir pagrindiniai duomenys apie eksponatus.


Tarptautinė konferencija

2012-11-12 19:17

VU ISTORIJOS FAKULTETAS

2012 m. lapkričio 15–16 d.

rengia tarptautinę mokslinę konferenciją

„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorijos ir tradicijos fenomenai: tautų atminties vietos“

Konferencija vyks Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (Universiteto g. 7, II a., auditorija Nr. 211), pradžia 10 val.

Maloniai kviečiame dalyvauti

mdl3a

Konferencijos programa